a
d
 
 
 
s Корисник:
a Лозинка:
 

Коминг ви нуди:

Комплетни програмски решенија, изработени во најновaтa Microsoft VS.NET  технологија, целосно Windows базирани, со интуитивен кориснички интерфејс, кои во позадина го користат робусниот SQL SERVER како база на податоци.
 
Дел од нашата понуда се стандардните и специјализираните програмски модули.
 
Коминг исто така изработува и програми по нарачка на корисниците од разни дејности.
 
Можност за вработување
Стандарден софтвер
Софтверски решенија со општа намена потребни за секоја фирма (финансово, материјално, малопродажба, плати, ...)
Комплетни солуции
Специјализирани софт- верски решенија за: Авто дилери, фармација, дистри- бутивни центри, кредитни линии, работа со проекти
  Koming Computer Engineering © 2007   + 389 2 311 41 48   info@koming.com.mk